Kvarøy Fiskeoppdrett er et familieeid selskap som holder til på helgelandskysten like ved polarsirkelen. Bedriften ble stiftet i 1976 og produserer i dag laks med 4 konsesjoner.

Det er 3 generasjon som driver bedriften i dag, Alf-Gøran Knutsen(Daglig leder) og Gjermund Olsen (Produksjonsleder).Nyheter:

Kvarøy Fiskeoppdrett har fått sitt Global G.A.P sertifikat.

Global G.A.P er en standar som omfatter alle ledd i produksjonen stamfisk, rogn. för leverandører, oppdrett, slakting og foredling. Standaren sikrer mattrygghet, minimal miljø påvirkning, etterlevelse av dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet.